НачалоОбяви за работа - РДГ Бургас

РДГ Бургас | Обяви за работа

Дата на валидност: 27.05.2019
Длъжност: Главен специалист - горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 15.04.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.03.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Директор на Горска семеконтролна станция – гр. София”.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 15.02.2019
Длъжност: „Главен специалист - горски инспектор”
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 25.01.2019
Длъжност: Главен експерт „Стопанисване и ползване”
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 10.01.2019
Длъжност: Конкурс за длъжността „Старши експерт“ в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“ в дирекция „Гори и лесовъдски дейности” в ИАГ.
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 31.12.2018
Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен юрисконсулт” в дирекция “Административно – правно обслужване и човешки ресурси” в отдел „Нормативни дейности“ в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 22.10.2018
Длъжност: Финансов контрольор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 05.11.2018
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 08.06.2018
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Директор на Дирекция на природен парк „Златни пясъци”, гр. Варна
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 07.05.2018
Длъжност: Главен експерт „Опазване на горските територии”
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 30.04.2018
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел „Недържавни гори и контрол върху дейностите в горите“
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 05.05.2018
Длъжност: Специалист горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 01.03.2018
Длъжност: Главен експерт – стопанисване и ползване
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Главен експерт” в отдел “Счетоводство”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 19.12.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел “Бюджет и управление на собствеността”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите
Дата на валидност: 08.12.2017
Длъжност: Главен горски инспектор
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 08.12.2017
Длъжност: Главен експерт – опазване на горските територии
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 08.12.2017
Длъжност: Главен експерт – човешки ресурси
Звено: РДГ Бургас
Дата на валидност: 21.09.2017
Длъжност: ИАГ обявява конкурс за Младши експерт в отдел "Промяна на предназначението и промени в собствеността" в дирекция "Промени в горските територии"
Звено: Изпълнителна агенция по горите
предишна страница 1 | 2 | 36 | 7 следваща страница